Αμπελώνας

Ο αμπελώνας του οινοποιείου Ευάμπελος Γη είναι ενιαίος και ιδιόκτητος. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων με κλίση 8%, βορειοδυτικό προσανατολισμό και διαθέτει καλλιεργήσιμη έκταση 220 στρεμμάτων στην οποία έχουν φυτευτεί γηγενείς και διεθνείς ποικιλίες. Η έκταση αυτή έχει διαμορφωθεί γραμμικά με τη μορφή του μονόπλευρου Royat και είναι αρδευόμενη με σταλακτήρες.

Η σύσταση του εδάφους στους αμπελώνες της Ευάμπελος Γη είναι αργυλοαμμώδης, πλούσια σε οργανικές ενώσεις και με παρουσία χαλικιών. Αυτό δίνει τη δυνατότητα πολύ καλών στραγγίσεων στις πρώιμες βροχές του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου εξασφαλίζοντας όχι μόνο εξαιρετική ωρίμανση αλλά και οργανοληπτικό πλούτο και εκφραστικότητα.

Αμπελώνας

Ο αμπελώνας του οινοποιείου Ευάμπελος Γη είναι ενιαίος και ιδιόκτητος. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων με κλίση 8%, βορειοδυτικό προσανατολισμό και διαθέτει καλλιεργήσιμη έκταση 220 στρεμμάτων στην οποία έχουν φυτευτεί γηγενείς και διεθνείς ποικιλίες. Η έκταση αυτή έχει διαμορφωθεί γραμμικά με τη μορφή του μονόπλευρου Royat και είναι αρδευόμενη με σταλακτήρες.

Η σύσταση του εδάφους στους αμπελώνες της Ευάμπελος Γη είναι αργυλοαμμώδης, πλούσια σε οργανικές ενώσεις και με παρουσία χαλικιών. Αυτό δίνει τη δυνατότητα πολύ καλών στραγγίσεων στις πρώιμες βροχές του Αυγούστου και του Σεπτεμβρίου εξασφαλίζοντας όχι μόνο εξαιρετική ωρίμανση αλλά και οργανοληπτικό πλούτο και εκφραστικότητα.

Σε εκτεταμένα σημεία κάτω των 60 πόντων υπάρχουν μεγάλες ποσότητες ασβεστίου οι οποίες προσδίδουν μεταλλικότητα και παλμό στο σταφύλι.

Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται από δυνατές βροχοπτώσεις τον χειμώνα και την άνοιξη οι οποίες αντικαθίστανται από θερμά καλοκαίρια με ξηρή και δροσερή αίσθηση. Αυτό δημιουργεί διαφορές θερμοκρασίας έως και 15 βαθμούς Κελσίου με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η αρωματική πολυπλοκότητα, η φαινολική ωριμότητα και η γευστική παρρησία των κρασιών του Ευάμπελος Γη.

Σε εκτεταμένα σημεία κάτω των 60 πόντων υπάρχουν μεγάλες ποσότητες ασβεστίου οι οποίες προσδίδουν μεταλλικότητα και παλμό στο σταφύλι.

Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται από δυνατές βροχοπτώσεις τον χειμώνα και την άνοιξη οι οποίες αντικαθίστανται από θερμά καλοκαίρια με ξηρή και δροσερή αίσθηση. Αυτό δημιουργεί διαφορές θερμοκρασίας έως και 15 βαθμούς Κελσίου με αποτέλεσμα να εξασφαλίζεται η αρωματική πολυπλοκότητα, η φαινολική ωριμότητα και η γευστική παρρησία των κρασιών του Ευάμπελος Γη.