Φιλοσοφία

Ευάμπελος Γη. Μία ονομασία, μία ιστορία και μία φιλία. Η λέξη Ευάμπελος με ερμηνεία ένα καλό, όμορφο αμπέλι συνδυασμένη με τη Γη η οποία πάντοτε προσέφερε την πιο ποιοτική και άρτια πρώτη ύλη.

Με σημαντικότερη αξία τη διαφύλαξη της Γης, η Ευάμπελος Γη, πραγματοποιεί τη καλλιέργεια με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον και την αειφορία του. Στόχος μας, πέραν της καλλιέργειας, είναι η διατήρηση κι η μικρότερη δυνατή όχληση των εγγενών οικοσυστημάτων τα οποία ζουν στον αμπελώνα της Ευάμπελος Γη.

Ένα ξεχωριστό terroir τόπου συνδυασμένο με άρτιες οινολογικές πρακτικές, κατάφεραν να οδηγήσουν σε μονοπάτια γεμάτα γευσιγνωστικές ιδιαιτερότητες. Μονοπάτια τα οποία μονοπωλούν τα κρασιά του οινοποιείου Ευάμπελος Γη, με ιδιαιτερότητες οι οποίες δεν προάγουν απλώς τον γηγενή πλούτο αλλά τον πρεσβεύουν και τον μετουσιώνουν στο απόλυτο οινικό όραμα.

Φιλοσοφία

Ευάμπελος Γη. Μία ονομασία, μία ιστορία και μία φιλία. Η λέξη Ευάμπελος με ερμηνεία ένα καλό, όμορφο αμπέλι συνδυασμένη με τη Γη η οποία πάντοτε προσέφερε την πιο ποιοτική και άρτια πρώτη ύλη.

Με σημαντικότερη αξία τη διαφύλαξη της Γης, η Ευάμπελος Γη, πραγματοποιεί τη καλλιέργεια με απόλυτο σεβασμό προς το περιβάλλον και την αειφορία του. Στόχος μας, πέραν της καλλιέργειας, είναι η διατήρηση κι η μικρότερη δυνατή όχληση των εγγενών οικοσυστημάτων τα οποία ζουν στον αμπελώνα της Ευάμπελος Γη.

Ένα ξεχωριστό terroir τόπου συνδυασμένο με άρτιες οινολογικές πρακτικές, κατάφεραν να οδηγήσουν σε μονοπάτια γεμάτα γευσιγνωστικές ιδιαιτερότητες. Μονοπάτια τα οποία μονοπωλούν τα κρασιά του οινοποιείου Ευάμπελος Γη, με ιδιαιτερότητες οι οποίες δεν προάγουν απλώς τον γηγενή πλούτο αλλά τον πρεσβεύουν και τον μετουσιώνουν στο απόλυτο οινικό όραμα.